Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Při Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu 5. 1. 2019, se vybralo 14.053,- Kč pro Charitu ČR. Děkujeme občanům za finanční dary.

;

9. 1. 2019

Poplatky za popelnice a za psy se vybírají od 2. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

Poplatek za osobu od 6 let je 350,- Kč, děti do 6 let jsou od poplatku osvobozeny. Poplatek za psa je 30,- Kč, za každého dalšího psa 60,- Kč. Podnikatelé zaplatí 1.400,- Kč za každou popelnici. Poplatky je možno uhradit na pokladně obecního úřadu, nebo na účet obce 9628531/0100, s číslem popisným ve variabilním symbolu a s příjmením v textu.

7. 1. 2019

Stránka

  • 1