Obec Tuněchody
Tuněchodyokr. Chrudim

Evropsky významná lokalita Dolní Chrudimka

Evropsky významná lokalita Dolní Chrudimka

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst,  které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

dymnivka na břehu Chrudimky

Dolní Chrudimka – evropsky významná lokalita

     Lokalitu tvoří tok řeky Chrudimky a navazují břehové porosty mezi Chrudimí a Pardubicemi. Začíná východně od Chrudimi poblíž bývalého mlýna Kalousov a končí v intravilánu Pardubic v místě bývalého vojenského cvičiště zvaného Červeňák.  Důvodem vyhlášení EVL je přítomnost stabilní populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), která se vyskytuje po celé délce lokality, ale rozhodující pro její rozmnožování je neregulovaná část řeky, která se nachází v délce asi 3 km přibližně od obce Tuněchody k mostu o samoty Štětín poblíž Mnětic. Právě tato část je, nejen z přírodovědného hlediska zajímavá a stojí za návštěvu. Koryto Chrudimky doprovázejí širší břehové porosty, místy i menší lužní lesy a jedno slepé rameno.  Břehy Chrudimky doprovázejí především vrba bílá (Salix alba), vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba ušatá (Salix aurita), dále nechybí olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Na sušších místech roste dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), třešeň ptačí (Prunus avium) javor mléč (Acer platanoides) či habr obecný (Carpinus betulus). V keřovém patře převládá střemcha obecná (Prunus padus), další keře líska obecná (Corylus avellana) a svída krvavá (Cornus sanguinea) rostou na sušších místech.   

         Zajímavým místem je soutok s říčkou Novohradkou u Úhřetické Lhoty, přestože právě před soutokem jsou břehy Chrudimky porostlé invazní křídlatkou českou (Reynoutria x bohemica).  Právě z říčky Novohradky je již od roku 1567 vedena voda náhonem Zmínka (též Dvakačovický kanál) do Loučné. Mezi Úhřetickou Lhotou a Hostovicemi tento náhon teče v těsné blízkosti pravého břehu Chrudimky a v jednom místě z něho vede odlehčovací náhon vodu zpět do Chrudimky. Břehové porosty náhonu a Chrudimky jsou v těchto místech zajímavé bohatou hájovou květenou, ve které nechybí hojný arón plamatý (Arum maculatum), dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka hajní (Anemone nemorosa), křivatec žlutý (Gagea lutea), česnek ořešec  (Allium scorodoprasum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna bulbifera) či podbílek šupinatý (Lathraea squamaria). Místy lze nalézt zplanělé sněženky podsněžník (Galanthus nivalis) a bledule jarní (Leucojum verum). Tyto druhy v letním období vystřídá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a chmel otáčivý (Humulus lupulus). Roztroušeně se zde vyskytuje krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), vzácně i potočnice lékařská (Nasturtium officinale).  Na břehu Chrudimky vzácně roste ostřice banátská (Carex buekii). V samotném toku roste hojně lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans) a také hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata).  

        Tok Chrudimky je většinou obklopen polemi, spíše výjimečně loukami. Větší plochy kulturních luk se rozkládají mezi Úhřetickou Lhotou a Hostovicemi, u Mnětic a Nemošic. Podél regulované části toku byla v loukách zanechána odstavená říční ramena. V kontextu s okolím, zemědělsky intenzivně využívanou krajinou, je Dolní Chrudimka významným refugiem pro výskyt živočichů. Kromě již zmíněné klínatky rohaté, se zde vyskytuje klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus), klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes) a klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus).  Všechny klínatky jsou v ČR vzácné a jejich larvy vyžadují pro svůj vývoj písčité dno čistých toků. V řece žijí velevrub malířský (Unio pictorum) a velevrub tupý (Unio crassus). Podél zregulovaných břehů Chrudimky byly v minulosti vysázeny topoly kanadské (Populus x canadensis), dnes převážně již jen torza  hostí lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus). Vysoké hliněné břehy Chrudimky využívá ledňáček říční (Alcedo atthis) pro hnízdění. Z dalších druhů zde byl zaznamenán výskyt například slavíka tmavého (Luscinia luscinia), lejska šedého (Muscicapa striata), ťuhýka obecného (Lanius collurio)  a  žluvy hajní (Oriolus oriolus). V poslední době je velká pozornost věnována severní části toku Chrudimky a jejího okolí v intravilánu Pardubic, kde místní ochranáři usilují o vyhlášení přírodní památky nebo přírodního parku Červeňák. Právě v této části EVL byl v nedávné době zjištěn výskyt užovky podplamaté (Natrix tessellata) jako jediné lokalitě ve východních Čechách.                                                                                        

          Podél Dolní Chrudimky nevede žádná turisticky značená trasa. V jarním období nebo po seči lze projít po cestě vedoucí loukami na pravém břehu Chrudimky mezi Úhřetickou Lhotou a Hostovicemi. Dále lze loukami projít po levém břehu od mostu u Štětína do Mnětic a pokračovat podél řeky a loukami s odstavenými rameny Chrudimky až do Nemošic. Mezi Nemošicemi a Drozdicemi  lze navštívit pravý břeh v rámci návštěvy PP Nemošická stráň, kde řeka tvoří jižní hranici tohoto chráněného území. V Pardubicích, na Červeňáku by časem mohla vzniknout naučná stezka.   Dolní tok Chrudimky je od 25. řkm téměř celoročně sjízdný na lodi.

           Fotografováno 29.4. 2011 a 5.4. 2016.

 

 

 

Datum vložení: 20. 4. 2017 11:38
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2017 11:40

Naše obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
slabý déšť 8 °C -2 °C
úterý 23. 4. zataženo 8/3 °C
středa 24. 4. slabý déšť 11/3 °C
čtvrtek 25. 4. zataženo 12/1 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Monitor státní pokladny

Monitor státní pokladny

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

13491. zmínka

605obyvatel

kostel

sportovní areál

SDH

ZŠ a MŠ

O obci

Obec Tuněchody leží 5 km severovýchodně od města Chrudim, v úrodném kraji zlatého pruhu Polabské nížiny. První zmínky o existenci obce jsou z roku 1349, kdy je obec uvedena jako Tunochod.
Dominantou obce je kostel Stětí sv. Jana Křtitele z roku 1350. Nad Tuněchody se na jižní straně vypíná návrší Habrov, kde ve 14.a 15.století stávala tvrz. K obci patří i několik oddělených zástaveb vzdálených několik set metrů, a jsou to Cihelna, Valachovna, Rozvodna, Habrov a Kalousov.