Obec Tuněchody
Tuněchodyokr. Chrudim

Znak a vlajka obce

Dle §34 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, mohou mít obce znak a vlajku. Na žádost obce uděluje znak a vlajku předseda Poslanecké sněmovny. Obec a jí zřízené nebo založené organizace a právnické osoby mohou poté užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

Zastupitelstvo obce Tuněchody schválilo dne 3.5.2023 návrh znaku a vlajky obce Tuněchody.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  schválila návrh znaku a vlajky obce Tuněchody rozhodnutím č. 61 ze dne 12.července 2023.

Návrh znaku a vlajky vytvořil Mgr. Jan Tejkal – heraldik a vexilolog

Historická východiska pro návrh znaku a vlajky

Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního pečetního znamení obce. V Indikačních skicách Stabilního katastru z roku 1839 není pečeť obce doložena, když zde spatřujeme pouze otisky vrchnostenské pečeti komorního panství Pardubice, k němuž ves před konstitucí obecného zřízení patřila. Stejně tak absentuje doklad o existenci pečetí obce také v Eichlerově topografické sbírce z 1. poloviny 19. století v Archivu Národního muzea v Praze.

Z období o konstituci obecního zřízení je doloženo otiskem z roku 1900 vertikálně oválné razítko s opisem „OBECNÍ ÚŘAD V TUNĚCHODECH“ A VYOBRAZENÍ ČESKÉHO LVA. Z uvedeného vyplývá, že není doložena pečeť, či razítko s vlastní symbolikou, kterou by bylo možné převzít do nového znaku obce.

Při nemožnosti navázat na historickou obrazovou pečeť či razítko obce počítá návrh znaku obce Tuněchody především s erbovní figurou rodu Tuněchodských z Poběžovic, jejichž erb (převýšený rytířským turnajovým helmem užívala ostatně obec v minulosti ke své prezentaci jako svůj neoficiální znakový emblém.

Tuněchodští z Poběžovic se uvádějí v držení vsi Tuněchody na přelomu 15. a 16. století. Jejich erb je popsán a vyobrazen v heraldické literatuře a především dochován v krásné, heraldicky adekvátně jednoduché a stylizované formě v Tuněchodském kostele Stětí sv. Jana Křtitele.

V díle Augusta Sedláčka „Českomoravská heraldika“ z roku 1925 se uvádí popis erbu v oddělení starých českých rodů: „.. na bílém štítě červený klobouk se zavázáním, přikrývadla týchž barev, za klénot týž klobouk a na něm tři péra, dvě bílá a prostřední červené „

V Ottově slovníku naučném se erb popisuje jako: _... štít a na něm červený klobouk, z něhož dvě šňůry v uzel svázané visí, též za klénot a z něho tři péra bílé, červené a bílé) vynikající.“

V Sedláčkové práci o českých hradech je pak erb popsán v souvislosti s Tuněchodským kostelem:“.. bratři Vítek, Mikeš a Sigmund Tuněchodští z Poběžovic.. nákladem svým dali stavěti kostel Tuněchodský v tom způsobu, v kterém jej dosavade spatřujeme. Ukazují to erby bratří těchto (totiž klobouk se dvěma šňůrami z něhož vycházejícími a uprostřed v uzel svázanými), kteréž po tu chvíli viděti jest uvnitř v klenutí stropním, a i na pilířích zevnitřních kostela.“

Překreslení erbů v tuněchodském kostele uvádí Soupis památek uměleckých a historických v Království Českém od pravěku do počátku XIX. století, konkrétně XI. Díl z roku 1900, v němž Karel Chytil popisuje Politický okres Chrudimský. Na str. 209 je dotčený erb popsán jako „klobouk se šňůrami pod ním uprostřed v uzel svázanými.“

Obrázek 1Obrázek 2Obrázek 3

 

Návrh znaku a vlajky obce Tuněchody vychází z výše uvedeném historického základu a je tvořen:

Doslovným přepisem erbu Tuněchodských z Poběžovic z kostela Stětí sv. Jana Křtitele, včetně zachování velice jednoduché a heraldicky klasické podoby znakové figury klobouku se zavázáním, doplněný pštrosími pery na klobouk podle klenotu erbu a doplněný o polcení (ztn. svislé dělení) štítu, jehož 2 znaková pole tak připomínají 2 někdejší tvrze ve vsi.

Návrh barev vychází především z kombinace červené a stříbrné převzaté z erbu Tuněchodských z Poběžovic. Další barvou je pak modrá – jako barva vody odkazující na zasvěcení tuněchodského kostela sv. Janu Křtiteli, na sochu sv. Jana Nepomuckého u kostela a na polohu obce na březích řeky Chrudimky.

Znak obce – „ve stříbrno - modře polceném štítě klobouk se třemi pštrosími pery a se dvěma, uzlem svázanými a třapci zakončenými šňůrami, vše vpravo červené a vlevo stříbrné“

znak

 

Vlajka obce - „modrý list s bílým třetinovým žerďovým pruhem. Na dělící lince klobouk se třemi pštrosími pery a se dvěma, uzlem svázanými a třapci zakončenými šňůrami, vše v pruhu červené a v listu bílé. Poměr šířky k délce listu je 2:3“

vlajka

Naše obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 30 °C 16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 25/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 20/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Monitor státní pokladny

Monitor státní pokladny

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

13491. zmínka

605obyvatel

kostel

sportovní areál

SDH

ZŠ a MŠ

O obci

Obec Tuněchody leží 5 km severovýchodně od města Chrudim, v úrodném kraji zlatého pruhu Polabské nížiny. První zmínky o existenci obce jsou z roku 1349, kdy je obec uvedena jako Tunochod.
Dominantou obce je kostel Stětí sv. Jana Křtitele z roku 1350. Nad Tuněchody se na jižní straně vypíná návrší Habrov, kde ve 14.a 15.století stávala tvrz. K obci patří i několik oddělených zástaveb vzdálených několik set metrů, a jsou to Cihelna, Valachovna, Rozvodna, Habrov a Kalousov.